Legearen aurreko berdintasunaren printzipioa oinarrizkoa da demokrazian. Herrialde eta erakunde demokratiko guztiak behartuta daude berdintasunaren printzipioa zorrotz errespetatzera, eta saihestera pertsona baten, talde baten edo erlijio baten alde egitea dakarren edozein jarduera edo egoera, edo babes gabezian dauden herritar taldeenganako, esate baterako emakumeenganako edo beste sinesmen, pentsamolde eta jokabide batzuk…