BOE07   Esteka honetan irakurri ditzakezue erlijiokoen lan baldintzak, noiz eta nola bihurtu ziren administrazioko mugagabeko langileak     http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-11450